عارضه ای به نام jet lag | درباره جت لگ چقدر میدانید

عارضه ای به نام jet lag | درباره جت لگ چقدر میدانید؟ عوارض سفر هوایی تنظیم خواب علائم jet lag

عارضه ای به نام jet lag | درباره جت لگ چقدر میدانید؟ در سفرهای طولانی با هواپیما، ساعت داخلی بدن کار نمی کند و باعث بروز اختلالات موقتی خواب می شود. عارضه ای به نام jet lag در اثر مسافرت طولانی با هواپیما بروز می کند که علائمی دارد. علائم jet lag می خواهید بخوابید […]

طولانی ترین پروازهای جهان کدامند؟

طولانی ترین پروازها پروازهای مستقیم طولانی ترین پروازهای جهان کدامند؟

طولانی ترین پروازهای جهان کدامند؟ پرواز هواپیمایی قطر که از اوکلند، نیوزیلند به دوحه، قطر پرواز میکند یکی از طولانیترین پروازهای جهان است. اصطلاح “طولانی ترین پرواز” عمدتا به معنای فاصله بین نقطه شروع و فرودگاه مقصد است. گاهی اوقات نیز  برای توصیف زمان مورد نیاز یک هواپیما برای پرواز از یک فرودگاه به فرودگاه […]