آیا هنوز هم میشود با ریال به سفر رفت ؟

سفرهای دلاری سفر ریالی مسافرت گردشگری ارزی ارز دولتی

آیا هنوز هم میشود با ریال به سفر رفت ؟ دلار بازار بسامانی ندارد؛ هر دقیقه قیمت جدیدی اعلام می شود. در این میان چند بازار که با دلار و بقیه ارزها ارتباط تنگاتنگی دارند، به شدت آسیب دیده اند. یکی از این بازارها، گردشگری است.   اوضاع دفاتر مسافرتی و تورهای مسافرتی و گردشگری […]